Styret og komiteer

Bli med og hjelp til!

Flere av våre komiteer trenger hjelp og friskt blod. Det trengs vanligvis ingen kvalifikasjoner, bare godt humør. Arbeid i komiteene er ypperlig for å bli bedre kjent med andre foresatte samt hjelpe oss å drive et så godt korps som mulig for barna våre. Ta gjerne kontakt med komiteene direkte dersom du gjerne vil bidra! Mange av komiteene utnytter tiden mens barna spiller på torsdager. Du finner en total oversikt på denne siden.

Det er fra høsten 2019 etablert en kompensasjonsmodel for komitearbeid som en del av den helhetlige dugnadsinnsatsen.

Generelle henvendelser

Kontaktinformasjon

Styrevakt er tilgjengelig i Festsalen på Byåsen skole torsdager mellom kl. 18:00 og kl. 20:30 (følger skolekalenderen).

Postadresse:
Byåsen skolemusikkorps
Postboks 3428
7425 Trondheim

E-postadresse: 

post@bsmk.no

Dirigenter

Dirigent hovedkorps:
Dag Helle Bysting
tlf.: 911 98 222
dag.bysting@bsmk.no

Dirigent aspirant- og juniorkorps
Ingrid Lauten
tlf.: 986 11 917
ingrid.lauten@bsmk.no

Ola Brurok
tlf.: 994 89 232
ola.brurok93@gmail.com

Instrumentkomiteen

Har du spørsmål om instrumentet ditt? Har du hatt et uhell? Trenger instrumentet service eller reperasjon ? Ta kontakt med instrumentansvarlig!

Instrumentansvarlig har ansvar for utdeling og oversikt over instrumentene til BSMK.

Kontakt: instrument@bsmk.no

Medlemmer: (oppdatert 01.06.24)
Mari Hetling Bakken  (Tlf: 976 69 075)
Frode Blekkan   (Tlf: 934 34 796)
Erik Krystad  (Tlf: 915 68 462)

Dugnadsansvarlig og dugnadskomité

Dugnadsansvarlig har det overordnede ansvaret for organisering av dugnaden i Olavshallen.

Medlemmer:   (oppdatert 12.09.23)
Trude Støren (leder)
Mattis Daae
Erik Wahlstrøm

Kontakt: dugnad@bsmk.noUniformskomiteen

Uniformskomiteen sørger for utdeling av uniform til alle musikantene.  I denne komiteen bidrar man til at korpset viser seg frem i sin fineste stas på konserter og 17. mai.

Komiteen holder til på uniformsloftet i gulbygget og jobber stort sett samtidig med at hovedkorpset har øvingstid.

Dersom uniformen ikke passer eller du skal ha uniform for første gang, fyll ut dette målskjemaet og komiteen tar kontakt for å avtale prøvetid på uniformsloftet.

Ønsker seg nye medlemmer.

Kontakt: uniform@bsmk.no

Medlemmer: (oppdatert 30.11.22)
Inga Berntsen Rudi
Helle Jensen
Kristin Dybvik
Hilde Handegard

Notekomiteen

Notekomiteen kopierer opp notesett til alle korpsene etter dirigentenes ønsker. Komiteen holder til på loftet i gulbygget hver korpstorsdag kl. 18:00-20:30. Medlemmene fordeler torsdagene mellom seg.

Det trengs ingen kvalifikasjoner, bare godt humør.

Ønsker seg nye medlemmer.

Kontakt: notekomite@bsmk.no

Medlemmer: (oppdatert 30.11.22)
Tone Lundeby
Svein Frisvoll
Maren Agdestein
Stefaan Vleeschouwer
Maria Ulstad

Arrangementskomiteen

Arrangmentskomiteen hjelper til ved arrangmenter som kveldsmat, kafe og jubileumsfest.

Kontakt: arrkom@bsmk.no

Medlemmer:  (oppdatert 01.06.24)
Vibeke Blekkan
Kine Gust Malvik
Kris Ervik
Linda Dalen
Unni Solheim
Nina  S. Andersen

Foreldrefestkomiteen

Foreldrefesten er en årlig tradisjon i korpset. Dette er en anledning til å møtes på en annen arena enn på seminarer, vakt i Olavshallen eller på øvelser. Det er også en ypperlig anledning til å bli kjent med nye foreldre i korpset, både erfarne og nyankomne.
Komiteen trenger flere medlemmer for å få gjennomført festen!

Kontakt: foreldrefest@bsmk.no

Medlemmer: (uavklart)
Hege Enger
Anita Melting Holm
Tone Lundeby
Øyvind Eklo

Seminarkomiteen

Har ansvar for planlegging og gjennomføring av seminarene.
Ønsker seg flere medlemmer.
 
Kontakt: seminar@bsmk.no

Medlemmer: (oppdatert 30.11.22)
Brit Angerhöfer
Karin Deibele
Katrin Langen
Roger Tømmerdal
Kine G. Malvik

Turkomiteen HK (sommertur/jubileumstur)

Turkomiteen  for hovedkorpset har ansvar for planlegging og gjennomføring av den årlige sommerturen for hovedkorpset.

Kontakt: hk-tur@bsmk.no

Medlemmer: (oppdatert 30.11.22)
Jon Bottheim (Leder)
Vibeke Blekkan
Øyvind Frantzen Eidsvold
Mona Veen Hegle
Tone Lundeby

Aspirant- og juniorkomiteen

AKJK-komiteen hjelper de minste med å flytte seg rundt, og passer på under konserter og arrangementer. De har også hovedansvaret for å arrangere sommerturen for AKJK. Medlemmene i denne komiteen har barn i aspirant- og/eller juniorkorpset.

Kontakt: akjkkomite@bsmk.no.

Medlemmer:  (oppdatert 12.09.23)
Stine Elisabeth Jensen
Marianne Clorennec-Thys
Mari-Anne Mauset

17. mai-komiteen

17. mai-komiteen har ansvar for 17. mai arrangementet på Byåsen barneskole, som er en av de største inntekstkildene til korpset utenom Olavshallen.
Komiteen trenger flere medlemmer til 2025-arrangementet.

Kontakt:  17mai@bsmk.no

Medlemmer:  (oppdatert 01.06.24)
Vibeke Blekkan
Kine Malvik
Roger Tømmerdal
Frode Blekkan
Lasse Malvik
Øyvind Eklo
Katrine Tvete Martinsen
Kari Jegtvolden

Rekrutteringskomiteen

Rekrutteringskomiteen har ansvar for rekrutteringsopplegget til Byåsen skolemusikkorps. Komiteen har medlemmer fra de fire skolene korpset rekrutterer fra, samt dirigenten for aspirant- og juniorkorpset.

Kontakt: 

Medlemmer:  (oppdatert 12.09.23)
Ingrid Lauten (dirigent)
Astrid Haug Netland (Hallset skole)
Annichen Søyland Daae ( Dalgård skole)
(Byåsen skole)
(Stavset skole)

Teknisk komité

Teknisk komité bidrar med teknikkompetanse og digitale løsninger i forbindelse med konserter,  og streaming/opptak ved behov.

Kontakt:

Medlemmer:
Frode Blekkan - 934 34 796 - frode.blekkan@bsmk.no
Jostein Haug Netland - jostein.netland@gmail.com

IT-komiteen

IT-komiteen består av programmerings og/eller utviklingskyndige foresatte som kan bidre med å utvikle tjenester for korpset.
Ønsker seg flere medlemmer.

Kontakt: itkomite@bsmk.no

Medlemmer: (oppdatert 22.03.23)
Ole-Henrik Waagaard (leder)
Eivind Vea
Maxime Thys

Tillitsvalgte

Det er fire tillitsvalgte i korpset. Disse velges for to år, hvor to og to overlapper hverandre med ett år.
De tillitsvalgte deltar på styremøter og er musikantenes talspersoner her.

Kontakt: tillitsvalgte@bsmk.no

Tillitsvalgte per dags dato:
Ingrid Eklo (valgt 2022)
Christian Solheim Bjørgum (valgt 2022)
Runa Aune Eide (valgt 2023)
Ellen Tømmerdal (valgt 2023)


Valgkomiteen

Kontakt: valg@bsmk.no

Medlemmer:
Lasse Malvik
Kristin Lund Dybvik

Styret i BSMK

Styrets kontaktinformasjon

Styret har vanligvis møter 3-4 tirsdager i semesteret (se korpsets kalender for datoer). I tillegg til styret og tillitsvalgte kan dirigentene møte med tale- og forslagsrett.

Saker som skal behandles av styret kan sendes til post@bsmk.no
(eventuelt til leder@bsmk.no)

Postmottak (alle henvendelser): post@bsmk.no

Leder: leder@bsmk.no
Nestleder: nestleder@bsmk.no
Sekretær: post@bsmk.no
Kasserer: kasserer@bsmk.no 

Styret, valgt per 21. mars 2024

Leder:
Frode Blekkan - 934 34 796 - frode.blekkan@bsmk.no

Nestleder:
Kine Gust Malvik -  958 17 857 - kine.gust.malvik@bsmk.no

Kasserer:
Maria Ulstad - 48154755 - maria.ulstad@bsmk.no

Sekretær
Annichen Søyland Daae - 970 97 115 - annichen.daae@bsmk.no

Øvrige styremedlemmer med stemmerett:
Øyvind Eklo - 901 04 333 - oyvind.eklo@bsmk.no
Astrid Haug Netland - 93874224 - astrid.netland@bsmk.no
Trude Julie B. Auren - 95937160 - trude.auren@bsmk.no
Arild Kroglund - 41460665 - arild.kroglund@bsmk.no

Varamedlemmer:
Karin Deibele - 94243968 -  karin.deibele@bsmk.no
Hege Knotten - 92609210 -  hege.knotten@bsmk.no

Tillitsvalgt med stemmerett:
Ingrid Eklo - tillitsvalgte@bsmk.no