Seminar og Turer

Seminarer høst og vår

Hvert år har vi som regel to seminarer fordelt på ett høstseminar og ett vårseminar. Her reiser hele korpset på tur for å øve sammen. Disse seminarene varer som regel fra fredag til søndag og vi bruker ofte skoler i Trøndelag. Dette er også en svært god sosial arena der de store passer på inkludering av de yngre musikantene.

De siste årene har vi vært på Støren i starten av skoleåret og på Frosta/Ålen på vårseminaret. Vi benytter både fellestransport med buss og egen transport til disse. På høstseminaret har det vært tradisjon at vi har hentekonsert for foresatte ved avslutning på søndagen.

Seminarene er organisert av seminarkomiteen: seminar@bsmk.no

Sommertur

Sommerturene har vi delt korpset i to, der vi ofte reiser litt lengere enn på seminarene. HK og AKJK har hver sin tur. Denne turen er en fin avslutning på korpsåret. Disse avholdes normalt rundt midten av juni.

Spørsmål rund AKJK turen kan sendes til akjkkomiteleder@bsmk.no

Spørsmål rund HK turen kan sendes til hk-tur@bsmk.no

Utenlandstur

Korpset arrangerer også av og til turer til utlandet.

Deltagelse

Alle musikanter må melde seg både på og av innen angitt dato. Dette er at vi ønsker å sikre at alle har mottatt informasjonen som sendes ut og at ingen barn blir uteglemt. De som ikke melder forfall innen fristen vil bli fakturert for egenandel som faktureres i etterkant.

Informasjon om evt. bruk av medisiner, dietter, allergier eller andre særlige behov som barna deres har, sendes forkant til seminar@bsmk.no.

Reiseledere

For å sikre et vellykket seminar for alle trenger vi reiseledere, og vi ønsker at en del foreldre fra både aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps er med på seminarhelgene. Reiseledere har til oppgave å legge til rette for og gjennomføre alle praktiske gjøremål gjennom seminarhelgen, og ikke minst sørge for at alle musikanter blir sett og tatt godt vare på - hele helgen. Som reiseleder har vi en unik mulighet til å bli kjent med våre barns korpsvenner og andre korpsforeldre.

Vi har også behov for minst en medisinsk ansvarlig på hver tur, meld i fra om du har anledning til å være dette.

Pakkeliste

  • Instrument (i hardkasse), noter, notestativ, papir og blyant

  • Sovepose, evt. laken, dyne m.m.

  • Liggeunderlag (max. 90 cm bred pr person) - mange bruker luftmadrasser.

  • Korpsgenser/t-skjorte/ korpsjakke

  • Ekstra skiftetøy

  • Toalettsaker, nattøy

  • Innesko

  • Drikkeflaske

  • Litt lommepenger til kioskbesøk (anbefalt 50 nok)

  • Finklær til korpsfest på lørdagen

MERK ALT UTSTYR MED NAVN!

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til reiseleder for hvert seminar vil bli komunisert i forkant. For spørsmål utover dette kan det sendes henvendelser til:

post@bsmk.no

seminar@bsmk.no

hk-tur@bsmk.no (for HK sommertur)

akjkkomiteleder@bsmk.no (for AKJK sommertur)