Distinksjoner

Tildeling av distinksjoner

Tildeles musikanter som har medlemsskap i Byåsen skolemusikkorps eller har opparbeidet sin ansiennitet i andre korps.

År 1: Førsteårsmedalje 

Tildeles etter ett års medlemsskap. 

År 2:  Korpsmedaljen

Tildeles etter to års medlemsskap.

År 3: En stjerne 

Tildeles etter tre års medlemsskap.

År 4:  To stjerner * *

Tildeles etter fire års medlemsskap.

År 5: Tre stjerner * * *

Tildeles etter fem års medlemsskap.

År 6:  Fireårsmedaljen

Tildeles etter seks års medlemsskap.

År 7:  Epåletter

Tildeles etter sju års medlemskap.

År 8:  Rød snor

Tildeles etter åtte års medlemsskap.

År 9: Hvit snor

Tildeles etter ni års medlemsskap.

År 10:  Gullsnor

Tildeles etter ti års medlemsskap.

År 11:  Gulldusk

Tildeles etter elleve års medlemsskap.

År 12:  Plakett

Tildeles etter tolv år i  Byåsen skolemusikkorps

Diplom

Tildeles til medlemmer som har fullført sitt medlemsskap i  Byåsen skolemusikkorps.