Tutti og Styreportalen

Bruk av Tutti

Praktisk rundt overgangen

 • Info om Appen kan leses her.

 • Dere kan laste ned appen og logge dere inn selv. Tutti-appen lastes ned og installeres gjennom Appstore eller Google Play.

 • Dersom dere likevel har problemer foretrekker vi at dere tar kontakt med Styreportalens support direkte.

 • For de som har verv i styret eller enkelte komiteer vil de trenge StyreApp’en i tillegg. Dette vil vi ta direkte med komiteene.

Problemer rundt innlogging og oppdateringer

Det er noe treghet i bruk av Appen i nå i oppstarten og vi opplever at flere må avslutte og starte appen på nytt for å få inn øvinger og arrangementer. Flott om dere kan være noe tålmodige nå i starten. En del vil oppleve at det fungerer best å logge seg inn med mobilnr.

Tilgang for musikanter

Vi anbefaler alle musikanter i hovedkorpset om å bruke app’en, yngre musikanter er også velkommen til å bruke appen. Men dette betyr at dere må være registrert hos oss med egen (unik) kontaktinfo. Send e-post til drift@bsmk.no med følgende info: e-postadresse, telefonnr og musikantnavnet det gjelder.

Endringer i kontaktinfo

Som medlem i BSMK er også musikantene meldt inn i NMF. Medlemsinformasjonen her, bør musikanten/foresatte selv sørge for at er oppdatert. Funksjon for å gjøre dette selv vil komme senere.

Det er den enkeltes ansvar å melde fra om endringer vedrørende

 • Navn (musikant og foresatte)

 • Adresse

 • Telefon (hjemmetelefon & mobil)

 • E-postadresse

Endringer meldes til drift@bsmk.no.


Info om Overgang til Tutti og Styreportalen

Hei alle medlemmer, foresatte og dirigenter!


NMF bytter medlemsløsning fra Korpsdrift til Styreportalen. Dette betyr at vi må gjøre en del endringer i løsninger og oppsett for informasjon og kommunikasjon i korpset. Dette vil skje i flere faser gjennom sommeren og utover høsten. Vi regner med at det meste vil være på plass til oppstart på høsten og resten i løpet av høst og vinter 2021/2022.


Informasjon om samarbeidet kan leses her.


Den nye løsningen vil med en gang gi oss noen fordeler

 • samlet sted for medlemmer og foresatte for info, fraværsmeldinger og kalendere.

 • samlet sted for dirigenter å håndtere meldinger til sine korps og håndtere fravær.


I praksist betyr dette at de fleste vil fra høsten kun behøve å forholde seg til den nye medlemsappen Tutti.


Den nye løsningen, Tutti, vil helt eller delvis erstatte følgende

 • info.bsmk.no - medlemsinformasjonen “hva skjer”

 • kalender - kalenderen blir helt og holdent flyttet til ny løsning

 • fraværsregistrering - blir helt og holdent flyttet til Tutti

 • styre og komitearbeid - blir delvis eller helt flyttet til Styreportalen

 • instrument og uniformsoversikter - blir helt eller delvis flyttet til Styreportalen

 • notearkiv - er allerede integrert i styreportalen og nåværende løsning blir koblet sammen.

 • medlems detaljer - selvadministrering i Tutti for alle medlemmer og foresatte.

 • mail med medlemsinfo - delvis eller helt erstattet med Tutti

 • FB gruppe - BSMK medlemmer og foresatte - helt eller delvis erstattet med Tutti


Løsningen vil ikke erstatte

 • Ekstern FB gruppe eller eksterne grupper på sosiale media

 • www.bsmk.no vil fortsatt vedlikeholdes og være kontaktpunkt ut.

 • Dugnadsdatabasen - Når det gjelder Dugnadsdatabasen har vi foreløpig ikke noe løsning i Styreportalen for å flytte denne biten. Derfor vil alle foresatte måtte følge med på denne i tillegg til Tutti.


Dersom dere har spørsmål, ta kontakt med <Styret>, gjerne via e-post til <post@bsmk.no>