Faste Aktiviteter

Rekruttering

Rekrutteringen er en viktig del av de aktivitetene vi har i korpset. Vi trenger hele tiden nye spillere for at vi skal opprettholde den kjernen vi har av musikanter. Hvert år vil vi aktivt rekruttere barn fra 2. og 3. trinn ved Byåsen, Dalgård og Stavset skolene. Det varer noe fra år til år hvordan vi legger opp rekrutteringen. Her er det best å følge med på korpsets Facebook side for nærmere informasjon. Normalt vil vi ha skolekonserter og åpne for instrument spilling i April / Mai hvert år. Ta kontakt på post@bsmk.no dersom du tenker mer informasjon. Vi setter også stor pris på at foresatte hjelper oss å rekruttere nye musikanter med hjelp av å dele informasjon rundt korpset.

(link til rekrutteringssider)

Seminarer og turer

Seminarhelgene våre er erfaringsmessig en hyggelig og minnerik opplevelse for små og store. Vi har fokus på mye god musikk, kombinert med trivelig fellesskap og sosiale aktiviteter.

Seminarer og Turer

Konserter

Gjennom året har vi gjerne flere konserter, der musikantene får vise frem hva de har jobbet med. I tillegg har det vært tradisjon at korpset spiller i Byåsen kirke på julaften. I tillegg har vi hvert år hatt skolekonsert i forbindelse med rekrutteringen av nye musikanter.

Antrekk

Konsertantrekk kan variere fra gang til gang, etter hvilken type konsert det er. Ved formelle konserter har vi pleid å stille i konsertuniform. Ved mer uformelle konserter stiller vi gjerne i svarte klær fra topp til tå.

I kirken på julaften går musikantene i vanlig penttøy.

Noter, Konsertmapper, sokker, sko

Marsjøvelser og 17. mai

På 17. mai spiller JK2 og HK marsjer. JK har rollen som flaggbærere i front og AK får masjere uten instrument. Antrekk. Dette øver vi på i mai. Det settes opp ekstra øvinger til dette.

Marsjøvelser og 17. mai

Årshjul - Høsten

Aktivtetene gjennom året vil variere noe fra år til år. Korpset følger skolekalenderen for oppstart og ferier. Gjennom året holder korpset også kveldsmater og andre sosiale aktiviteter.

HK= Hovedkorps, JK= Juniorkorps, AK= Aspirantkorps

August

Oppstart

Vi starter alltid samme uka som skolestart. De nye aspirantene får utdelt instrument og vi holder foreldremøte for nye aspiranter.

Infomøte

En av de første ukene blir det avholdt foreldremøte for alle foresatte, der vi går igjennom viktige aktiviteter fremover.

September

Høstseminar:

En av de første helgene i august/september pleier vi å dra på seminar. Vi har de siste årene vært på Støren (m. overnatting på Gauldal VGS) . Aspirantene deltar fra lørdag-søndag, der foresatte også inviteres med. Alle ordner egen transport. (Alle Korps)

Sikkerhetskurs - Olavshallen:

Holdes som regel etter høstoppstarten. Alle foresatte, samtlige av de som skal ta vakter i Olavshallen må delta. Dersom du ønsker at andre skal være med å ta vakter kan de også delta på dette. Se mer under Olavshallen

Oktober

Høstkonsert

Alle korps deltar på høstkonsert. Av og til har vi deltatt på Rænnebuspill og andre interne konsertprosjekter (med f.eks Jan Magnar Førde eller andre). Konserthelgen er gjerne fylt med seminar- og gruppeøvinger samt en avsluttende konsert for medlemmer og foresatte.

Anntrekk: som regel hel-sorte klær

Halloweenfest eller høstfest:

Noen år arrangeres det halloween- eller sosial sammenkomst for musikantene på høsten. Det er gjerne enkel matservering og mange aktiviteter for store og små. Vi er som regel i festsalen i kulturbygget. (Alle korps)

November

November begynner korpsene julesanger. JK2 får utdelt julehefter og øver en del ekstra sammen med hovedkorpset i forbindelse med spillingen i kirken på julaften.

Desember

Adventskonsert:

I god tradisjons tro pleier korpset å holde en adventskonsert i Desember(Alle korps), for familie og nære venner.

Antrekk: som regel Konsertuniform.

Julaften - HK og JK2 spiller julen inn i Byåsen kirke

JK2 og HK har en etablert tradisjon og spiller i Byåsen kirke til den andre gudstjenesten på julaften, som starter kl 14:30.

Antrekk: Vanlig pentøy.Årshjul - Våren

Januar

Januar er en aktiv korpsmåned for Byåsen skolemusikkorps med TM-øvinger og sosiale aktiviteter for hele korpset.

Nyttårsball:

Holdes som regel i begynnelsen av Januar, og er for alle musikantene. Musikantene tar på finstas og vi pynter bord med duk i festsalen. Festen starter alltid med velkomstdrink og polonese.

Foreldrefest:

Holdes som regel i begynnelsen av Januar, og er en egen fest for alle foresatte i korpset. Bli med, dette er en gylden anledning til å bli bedre kjent med andre foresatte på tvers av hele korpset.

TrønderskMesterskap (TM):

Hele januar er fylt med øvinger og seminar i forbindelse med oppkjøring til Trøndersk Mesterskap. Mens HK har egne tm-øvinger ifbm TM hver uke i tillegg til seminarhelga og innspurtshelga, har JK vanligvis bare noen tm-seminar dager. AK klarer seg som regel med litt ekstra øving.


Februar

TM (link):

Avholdes normalt første helg i Februar. (Alle korps)

HK: Har tradisjonelt deltatt i 1. divisjon og har mange gode plasseringer, herav flere 1. plasser og høye poengsummer.

JK: Har i tidligere år deltatt i JK/AK kategorien, men har de siste årene vært meldt på i 3. divisjon, da juniorkorpset vår har et såpass godt nivå at de hører bedre hjemme her.

AK: Har i tidligere år deltat i Aspirantfabrikken (seminar) og i 2017 hadde de åpningsnummeret på festkonserten. De senere årene mener vi at våre aspiranter er gode nok til å delta i JK/AK klassen i TM og har valgt å stille her.

Mars

VårSeminar:

Holdes en helg (fre-søn) rundt Mars måned. Vi prøver å ta felles buss til en egnet skole i Trøndelag.

Årsmøte:

Korpset gjennomfører som regel årsmøtet i slutten av mars måned hvert år.

April

Stjernedryss:

I perioden rundt korpsets bursdag holder vi en liten konsert og utdeling av korpsets utmerkelser (medaljer, stjerner m.m.) . Disse utmerkelsene er det dere ser festet på uniformene til musikantene.

Jubileumsår:

I jubileumsår holdes det også en jubileumsmiddag. Dette skjer hvert 5. år og neste jubileum er i 2023, da korpset fyller 75 år.

Rekruttering:

I April/Mai vil hovedrekrutteringen foregå. Dette vil kunne ha forskjellig form hvert år, men starter gjerne med skolekonserter der vi setter sammen AK og JK 1-4 for å spille for 2. og 3. trinn på skolene. Se også rekruttering

Mai

Rekruttering:

I løpet av mai skjer instrumenttildeling samt innmelding til korpset og kulturskolen.

Marsjøvelser:

Mai fylles fort opp med øvinger og forberedelser til 17. mai. Normalt vil marsjøvelser være på de siste to mandagene og torsdagene før 17. mai.

17. mai program

Vi deler ut 17. mai program hvert år. Se egen info om 17. mai

17. mai

Egne program for hvert år.

Morgen:

HK og JK2 Møter ca kl 07:00 for spilling i nærmiljøet.

AK/JK1 starter som regel i byen samtidig med barnetoget.

Ettermiddag:

Korpset spiller i gatene på Byåsen og åpner skolearrangmentene ved Stavset, Dalgård og Byåsen skole.

Korpset har arrangementet på Byåsen skole (se egen info).

Foresatte vil ha vakter og vil bli bedt om å bake kake til dette arrangementet.

Juni

Sommertur:

AKJK: Tradisjonelt sett pleier AKJK å reise på egen sommertur. Reisemål har til nå vært Hunderfossen og Namskogan. Turen legges til en helg i juni.

HK: HK reiser på egen sommertur i juni. I 2017 deltok HK i NM for skolekorps i Larvik, der de oppnådde en flott 3. plass, mens andre år har turen gått til Østersund. Hvert 5 år i forbindelse med jubileumsåret er dette gjerne en utenlandstur, neste er i 2023. I 2018 gikk turen til Gardasjøen i Italia.