Hva er Hva i BSMK

BSMK = Byåsen Skolemusikkorps

Voksenkorpset = Byåsen Musikkorps

AK = Aspirantkorps

JK = Juniorkorps

JK1 = Juniorkorps 1

JK2 = Juniorkorps 2

HK= Hovedkorps

TM= Trøndersk Mesterskap

Aspirantfabrikken = Seminar for aspiranter arrangert av Trøndersk Mesterskap (TM)