Ny i korps

Generell info for nye medlemmer og foresatte i korpset

Aktiviteter

Alle aktiviteter blir lagt inn og holdes oppdatert i Tutti-appen. Aktiviteter som gjelder kun deler av korpset blir merket. Se spesielt etter AK for Aspirantkorps. Hovedaktivitene gjennom året med kort beskrivelse kan finnes under Faste Aktiviteter. Medlemsinformasjon sendes ut ca. en gang i måneden og støttes av mer statisk informasjon på Hva Skjer. I korpset bruker vi gjerne mange forskjellige begreper, bruk gjerne denne oversikten.


Første dag etter sommerferien 

Samme uke som skolestart. Musikantene får utdelt instrumenter og det holdes et informasjonsmøte for foresatte.


Øvinger

Oppmøte

Normalt øver aspirantene torsdager fra 16:45 - 17:45 på Byåsen skole i Hovedbygget. Oppmøte er 16:45 og alle skal være spilleklare kl 17:00, det vil si at instrument er pakket ut, fliser fuktet, notestativ montert o.l. Det vil alltid være en styrevakt til stedet under øvingene, dersom du lurer på noe er det bare å spørre. Øvingen avsluttes kl 17:45 da aspirantene pakker sammen igjen. Av og til kan aspirantene ha felles øvinger eller avvikende øvingstider. På vårparten (fra april) kan øvingene bli flyttet for å få samspill med resten av juniorkorpset (JK).

Dersom dere ikke har mulighet til dette, må dette spesielt avtales med dirigent. Oppmøte for andre arrangementer vil også operere med 15 minutter til å pakke ut, fukte flis m.m. Noen av barna bruker mer tid enn dette, det er da fint at dere tar høyde for dette ved oppmøte og møter litt ekstra tidlig. Ta med drikkeflaske på øving, dersom det er behov for det.

Alle som ikke kan delta på en øving/konsert må melde fravær, dette skjer i Tutti-appen, og vi ønsker at alle legger inn hvorfor de ikke kan være med. Kontaktinfo til dirigent er ingrid.lauten@bsmk.no , tlf 986 11 917.

Fraværsmeldinger

Alt fravær fra ALLE øvinger og arrangementer meldes fra så raskt man vet om det (helst senest dagen før) til dirigent. Dette gjelder alle korps. 

Dersom man ikke har meldt fravær antar vi at musikanten kommer, og ved flere tilfeller der man ikke har meldt fravær pleier vi å ta kontakt for å høre hvorfor musikanten ikke kommer på øvelse. Hvis det er ting som er vanskelig for musikanten ønsker vi at foresatte tar kontakt med dirigent eller styremedlem heller tidligere enn sent, slik at vi kan tilrettelegge for en god opplevelse på øvelsen. 

Foresatte i øvingsrommet.

Vi ønsker ikke foresatte i øvingsrommet under øving, og har ekstra voksne tilstede som skal dekke eventuelle behov. Dette er fordi det blir et ekstra forstyrrende element og barna roer seg som regel bedre ned uten foresatte til stede. Hvis noen har andre behov, ta kontakt med dirigent eller styrevakt for å avtale direkte.


Instrument

Instrumentet som musikantene får utlevert er til leie. Instumentet må tas godt vare på. Instrumentet skal enten være nedpakket i kassen eller stå på tilegnet stativ, når det ikke er i bruk. Noen instrumenter vil kreve noe pussing og vedlikehold gjennom året. Dette får musikantene selv opplæring i gjennom kulturskolen. 

Ingen skal begynne å skru eller mekke på instrumenter før dere har snakket med instrumentkomiteen om hva som er lov til å gjøre selv. Det er kun pussing, evt. vasking (for messinginstrument) og bruk av ventilolje (for messinginstrument) som er greit å gjøre selv. Du finner kontaktinfo til komiteen under: Styret og Komiteer. ved behov for reparasjoner skal alltid komiteen kontaktes før innlevering for dette. Notestativ kan kjøpes på Blaasmo i Fjordgata. Andre forbruksvarer som fliser (til treblås), ventilolje, pusseutstyr, nakkereimer m.m. kan også kjøpes her.


Noter

Musikantene må selv sørge for å ta vare på notene de får utdelt, det kan være lurt å samle disse i en mappe / perm. Dersom noen noter skulle forsvinne, tar dere kontakt med dirigent for å avtale om dere trenger ny kopi. Sort konsertmappe vil musikantene få etter at de har begynt i Juniorkorpset.


Uniform

Når Aspirantene skal stille i uniform, vil dette være sort antrekk og evt. sko, sammen med rød aspirantgenser. I noen mer uformelle sammenhenger vil blå hettegenser (må kjøpes av den enkelte) kunne brukes i stedet. Korpsuniformene blir utdelt før advenstkonserten når musikantene begynner i JK1. Til høstkonserten er det helsvart antrekk (holdes avd en enkelte musikant).


Øving hjemme

Om musikantene får øvd hjemme er dette veldig bra. I starten går dette mye ut på å få på plass rett blåseteknikk og lære noter (for de som ikke alt kan dette). Det er opplæringen og lærer ved kulturskolen som følger spesielt opp den enkelte musikant på dette området. Om dere er i tvil om hva de skal øve på hjemme, kan det være lurt å ta en prat med læreren. Ellers kan dere selvfølgelig også rådføre dere hos styrevakt eller dirigent.


Høstseminar

Høstseminaret er i begynnelsen av september. Vi håper alle musikanter har anledning til å delta. Aspirantene inviteres sammen med 1 foresatt til seminar i nærmiljøet fra lørdag til søndag. Vi overnatter på skole. Det blir spille-øvinger og sosial sammenkomst.  Aspirantene får utdelt rød aspirantgenser under seminaret.


Olavshallen

Korpset har en god og stabil inntektskilde gjennom dugnadsdrift av vakter i forbindelse med arrangementer i Olavshallen. Vaktene fordeles så rettferdig som mulig gjennom Dugnadsdatabasen. I databasen ser man sine tildelte vakter, man kan velge vakter selv, eller reservere seg for å bli satt opp på vakter på tider man ikke har mulighet. Sikkerhetskurs for Olavshallen blir holdt på høsten. Dette er obligatorisk for begge foresatte. Dersom dere ønsker at andre skal avlaste noen av vaktene, må de også delta på dette (dette kan være besteforeldre, annen familie o.l.).  Når dette er gjennomført, vil alle foresatte bli tildelt vakter i Olavshallen. 


Konserter

Vi holder som regel 1-2 konserter for foresatte hvert halvår. Under disse konsertene vil spesielt aspirantforesatte bli spurt om å hjelpe til. AKJK-komiteen trenger hjelp til å følge opp de minste med oppakking, oppmøte, bæring av utstyr m.m. , og vi oppfordrer foreldre til aspiranter som vil bidra om å melde seg til denne komiteen. Egne instrukser for konsertantrekk vil bli informert om. Som regel med aspirantgenser og ellers sorte klær.
Korpset har også julekonsert i Byåsen kirke på julaften, men her deltar ikke aspirantene.


Trøndersk Mesterskap (TM)

Blir som regel holdt hvert år i månedsskiftet januar/februar. Byåsen Skolemusikkorps deltar som regel med sine tre korps i tre ulike diivsjoner. Hovedkorpset deltar i 1. divisjon, Juniorkorpset i 3. divisjon, og Aspirantkorpset i aspirant- og juniorklassen. TM er en flott anledning til å vise frem det vi har øvd på, og er en festdag for alle korpsene i trøndelag. 


Vårseminar

Dette er det første seminaret der aspirantene deltar hele helgen (fra fredag - søndag). Vi organiserer som regel felles transport til dette seminaret og reiser til en egnet skole i nærområdet. Vi har tidligere år vært på Frosta og Ålen.


Mai

Mai er korpsenes måned. Her vil det være ekstra øvinger og spesielt øving på masjering. Aspirantene masjerer i toget, bak HK og JK. De skal bruke aspirantgenser, sorte klær/sko (kjøpes selv) og veske. Veske deles ut litt i forkant av 17. mai. 

På 17. mai er det korpset som organiserer skolearrangementet på Byåsen skole, og det vil bli etterspurt hjelp til dette fra alle foresatte. Se også 17.mai INFO.


Sommertur

På sommerturen drar AK sammen med JK på tur. På denne turen vil de minste ha behov for ekstra mange reiseledere. Vi reiser som regel litt lenger, til ett sted der vi stort sett har fokus på det sosiale. Instrumentene er med og vi holder en liten konsert. Turen går med buss.  Vi har tidligere vært på Hunderfossen og til Namskogan, og vi overnatter også her på skole. Avreise er som regel fredag ettermiddag rundt 16 og hjemkomst på søndag ettermiddag rundt kl 17. Jubileumsår (hvert femte år) forsøker vi å organisere en noe lengre tur, sommeren 2023 gikk denne til Østersund i Sverige.


Sommerferien

I løpet av våren får alle musikantene tilbud om redusert pris på korpskurs i sommerferien i regi av NMF gjennom korpset   Dette kurset holdes som regel i månedskiftet juli/august.


Informasjon

Fortløpende informasjon blir sendt ut fra post@bsmk.no på mail til alle foresatte. Det er viktig at dere etterspør oppdatering av kontaktinformasjon, slik at vi kan nå alle. Ellers prøver vi også å legge ut en del informasjon og dele bilder m.m. på den lukkede facebookgruppa.  Vi oppfordrer til at alle blir medlem av denne siden.

Kontingenter og egenandeler (per mars 2024

Kontingenten er  1500 kr per år og faktureres to ganger årlig.

I tillegg betaler man 750 kr for leie av instrument og 500 kr for leie av uniform.
Aspirantene har ikke uniform og betaler heller ikke leie for denne det første året de er med i korpset.

Egenandel for seminarene er 800 kr.  Egenandel for sommerturen kan variere noe, avhengig av om det er jubileumstur/utenlandstur, men er vanligvis 800 kr for AK/JK og 1500 Kr for HK.