Hva skjer i BSMK

fortløpende meldinger om kommende arrangementer og møtetidspunkter

Sist oppdatert: 01. Juni 2024

Fravær meldes direkte i Tutti-appen, det SKAL legges inn begrunnelse! 

Dirigent hovedkorps - Dag Helle Bysting - mobil.nr. 911 98 222
Dirigent aspirant- og juniorkorps - Ingrid Lauten - mobil.nr. 986 11 917 


Link til Styret og komitéoversikt

Henvendelser sendes til post@bsmk.no eller leder@bsmk.no , eventuelt til komiteene direkte

Aktuelt

Kommende aktiviteter

Komiteer - trenger flere medlemmer

Komiteer som trenger flere medlemmer: 

Komitéarbeid gir kompensasjon i dugnadsbasen.

Korpskalender

Bruk av Tutti og Styreportalen


Vi bruker korpsappen Tutti til fraværsregistrering og informasjon.
Alle foresatte må laste ned og logge seg inn i denne.


Dersom dere fortsatt har problemer ta kontakt med drift@bsmk.no for hjelp.


Mer informasjon kan finnes på Tutti og Styreportalen